Menu

Inženirska geodezija

Geodezija je nepogrešljiv člen v sodelovanju z ostalimi strokami pri projektiranju, gradnji in delovanju zahtevnih inženirskih objektov in naprav. Brez geodetskih strokovnjakov si ne moremo predstavljati posegov v prostor in gradnji infrastrukturnih objektov kot so ceste, železnice, daljnovodi, gradnji premostitvenih objektov, predorov in visokih zgradb ter pri montaži strojev in naprav.

Geodeti smo prisotni v vseh fazah gradnje. Od izdelave kvalitetnih podlag za projektiranje (geodetski načrti), stabilizacije izmeritvene mreže geodetskih točk na območju inženirskih objektov, izdelave prečnih in vzdolžnih profilov, izračunov volumnov izkopov in nasutij. Geodeti izvajamo zakoličbe posameznih sklopov inženirskih objektov, prenašamo zakoličene točke na gradbene profile, spremljamo položajno in višinsko natančnost izvajanja gradnje, izvajamo opazovanja premikov in posedanj, kontroliramo vertikalnost in nagibe.

S pomočjo najsodobnejše tehnologije za množični zajem podatkov (laserski skenerji, droni, brezpilotna letala) izdelujemo tudi natančne 3D posnetke (načrte) večjih in težko dostopnih območij, fasad, spomenikov, skulptur in drugih pomembnih naravnih in kulturnih znamenitosti. Izkušnje kažejo na zelo veliko uporabnost v arhitekturi, arheologiji, kontrolah jezov, solarnih panelov, industrijskih obratih, ipd. Najsodobnejša tehnologija nam omogoča tudi izdelavo kvalitetnih 3D orto-foto načrtov.