Menu

O nas:

V geodetskem podjetju MERA, Ljutomer d.o.o. se ponašamo s 30 letno tradicijo izvajanja geodetskih storitev na trgu.

Imamo veliko izkušenj pri urejanju zadev zemljiškega katastra, katastra stavb, izdelave etažnih načrtov, izdelave geodetskih načrtov, zakoličb, izmeri objektov javne infrastrukture , projektih inženirske geodezije. Izkušnje imamo tudi z izvajanjem upravnih in pogodbenih komasacij kmetijskih ali stavbnih zemljišč.

Geodetske storitve bomo za Vas opravili profesionalno, strokovno korektno, hitro in po konkurenčni ceni.

Preberi več…

Storitve

Za naše stranke opravljamo izmere zemljišč in vodimo predpisane postopke v mejnih obravnavah, parcelacijah, izravnavah mej, označitvah urejenih mej, določitvah zemljišč pod stavbami, zakoličbah, komasacijah, izmeri gospodarske javne infrastrukture.

Na podlagi opravljenih terenskih izmer in izvedenih mejnih obravnav, izdelujemo Elaborate geodetskih izmer , geodetske načrte, tehnična poročila in zapisnike . Elaborati so podlaga Geodetski upravi RS (GURS), da v upravnih postopkih izdaja odločbe o izvedenih spremembah v javnih nepremičninskih  evidencah.

Izmenjava podatkov med GURS in podjetjem poteka v pisni in digitalni obliki. Pravnomočne odločbe GURS so osnova za izdelavo različnih pogodb (kupoprodajne, razdelilne, darilne, ipd.) in vpisa novih lastnikov v Zemljiško knjigo.

Preberite več!

Evidentiranje stavbe je geodetska storitev, za katero je treba izdelati dva Elaborata geodetske izmere in sicer za določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb, katerega sestavnu del je etažni načrt stavbe.

Evidentiranje stavbe je potrebno, da si boste lahko pridobili hišno številko, da boste lahko svojo nepremičnino vpisali v zemljiško knjigo, da boste za vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle (nakup, prodaja, menjava, dedovanje, hipotekarni kredit in podobno).

Preberite več!

Za potrebe projektiranja ob izgradnji stavb in objektov in drugih posegov v prostor, za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja novo zgrajenih stavb, objektov in naprav, izdelujemo natančne 3-dimenzionalne geodetske načrte (lega-pozicija in nadmorske višine).
Vse naše načrte izdelamo v papirni, kakor tudi digitalni obliki.

Načrte v digitalni obliki lahko posredujemo po E-pošti ali preko nosilcev digitalnih podatkov (USB-ključ, podatkovni CD, HDD in podobno). Posredovanje podatkov je možno v različnih podatkovnih formatih, kot so: GEOS, DWG, DXF, SHP, PDF, ASCII in podobnih.

Preberi več…

V skladu z gradbenim dovoljenjem v naravo natančno prenesemo zakoličbene točke stavb, objektov in naprav, ki jih je v gradbenem projektu določil arhitekt oziroma projektant. Pri zakoličbi smo posebej pozorni, da so zagotovljeni minimalni odmiki od meja vaše parcele. V naravo prenesemo tudi predpisano referenčno nadmorsko višino (+- 0,00).

Preberite več!

Izvajamo izmero obstoječih in novo zgrajenih komunalnih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture (GJI) in izvedemo vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI).

Preberi več…

Geodezija je nepogrešljiv člen pri sodelovanju z ostalimi strokami pri projektiranju, gradnji in delovanju zahtevnih inženirskih objektov in naprav. Brez geodetskih strokovnjakov si ne moremo predstavljati posegov v prostor in gradnje infrastrukturnih objektov, spremljanju stabilnosti objektov med in po končani izgradnji.

Preberi več…

ISKRICE, NASVETI IN KORISTNE INFORMACIJE:

Galerija

Več slik si lahko ogledate tukaj

Kje nas najdete ?

Mera, Ljutomer d.o.o., Prešernova ulica 17A, 9240 Ljutomer

Mera, Ljutomer d.o.o., PE Lendava, Glavna ulica 11, 9220 Lendava

Kontakt

Profesionalno, korektno, hitro in po zelo konkurenčni ceni, bomo za vas uredili stvari, ki so v pristojnosti geodetske stroke.

Kontaktirajte nas:

Pisarna Ljutomer:

Telefon: 02 584 84 76,

Fax: 02 584 84 77,

GSM: 041 64 12 87,

mera@siol.net

Pisarna Lendava:

Telefon: 082 052 182

lendava@mera.si

ali preko spodnjega obrazca:

    Z uporabo tega obrazca se strinjate s shranjevanjem in obdelavo vaših podatkov s to spletno stranjo.