Kaj je geodezija?

09 marca 2018

Geodezija je skupaj z astronomijo ena od najstarejših znanosti. Ukvarja se z izmero zemeljskega površja, s pravilnim prikazom površja na načrtih in kartah, z uporabo GIS tehnologije v analizah prostora, evidentiranjem in urejanjem nepremičnin ter nepremičninskih evidenc in z upravljanjem s prostorom.

Geodezija je področje, na katerem se srečujejo matematika, fizika, merska tehnologija, računalništvo, informatika, kartografija, pa tudi pravo, ekonomija in prostorsko načrtovanje, predvsem pa delo z ljudmi. Pri vseh je v središču prostor oziroma naravno in grajeno okolje. Prostorski podatki, skupaj s podatki o lastniških razmerjih v prostoru predstavljajo nepogrešljive zbirke podatkov za vse, ki upravljajo s prostorom in nepremičninami ter načrtujejo vse vrste posegov v prostor. Podatki, ki jih pridobiva, analizira in v svojih evidencah vodi geodezija, so pomembni za državo in za občine, za podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost v prostoru, kot tudi za vsakega državljana – državljanko, ki poseduje ali uporablja kakršnokoli nepremičnino. Poleg tega so prostorski podatki, ki jih pridobiva, ureja in v svojih evidencah vodi geodezija, tudi referenca za prostorske podatke vseh drugih strok. Geodeti obvladujemo pridobivanje prostorskih podatkov z različnimi tehnologijami, njihovo združevanje, interpretacijo ter prikazovanje v različnih oblikah.