Menu

Tehnična in programska oprema

Meritve opravljamo z modernimi geodetskimi instrumenti kot so elektronski tahimetri, GPS instrumenti, precizni nivelirji (z invar latami).

Za potrebe meritev z množičnim zajemanjem podatkov (lasersko skeniranje, aero snemanje), zagotovimo tehnično podporo zunanjih sodelavcev.

Razpolagamo tudi z lastno bazno postajo za opravljanje meritev z navigacijskimi sistemi GPS, GLONASS. Bazna postaja nam zagotavlja natančno izvajanje geodetskih meritev v radiusu cca. 40 km od sedeža podjetja. Za meritve, ki jih izvajamo izven dosega naše bazne postaje, koristimo državni sistem SiGNAL.

Izmerjene podatke obdelujemo s sodobnim geodetskim programskim orodjem GEOS.

Elaborate in načrte, ki so izdelani v digitalni obliki, lahko naročnikom posredujemo po E-pošti ali preko nosilcev digitalnih podatkov (USB-ključ, podatkovni CD, HDD in podobno). Posredovanje podatkov je možno v različnih podatkovnih formatih, kot so: GEOS, DWG, DXF, SHP, PDF, ASCII, KOO, TXT in podobnih.